Brede Vorming

Brede vorming  

Kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Tegelijkertijd is het onze opdracht onze leerlingen in een snel veranderende samenleving voor te bereiden op en toe te rusten tot deze toekomst. 

 

Dit alles vraagt om verbreding en verdieping van ons onderwijs waarin wij onze leerlingen, in samenwerking met de ouders/verzorgers, in staat stellen zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen. 

 

Op De Wijngaard doen we dit onder andere door te werken aan de brede vorming van kinderen. Hiervoor gebruiken wij de ‘21st Century Skills’. Wij zetten in op de ontwikkeling van competenties als: samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken, zelfsturend en probleemoplossend vermogen, culturele sensitiviteit en sociaal bewustzijn. Hierdoor ontwikkelt een kind zijn of haar eigen identiteit, waardoor het stevig kan staan en wendbaar is in een veranderende omgeving. 

 

Om onze identiteit vorm te geven werken wij onder andere met Trefwoord. De leerlingen van groep 7/8 werken mee aan een adoptieproject met ouderen in het Zonnehuis te Doorn, waarbij zij tijd met elkaar doorbrengen en samen strijden tegen eenzaamheid.

Ook leren wij onze leerlingen met zorg om te gaan met onze nabije omgeving. Wij zijn met de school toegetreden tot het Prikkersgilde en hebben een gebied in de omgeving geadopteerd om vrij te houden van zwerfafval. 

 

21st Century Skills

Het is de opdracht van het onderwijs om onze leerlingen, in een snel veranderende samenleving, voor te bereiden op en toe te rusten op een onbekende toekomst. 

 

Daarom is het niet alleen nodig dat de leerlingen goed onderwijs krijgen in vakken als: taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie en schrijven maar het vraagt ook om verbreding en verdieping van ons onderwijs. Wij willen onze leerlingen, in samenwerking met ouders/verzorgers, in staat stellen zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

 
Delen: