TSO & BSO

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor,
tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.
Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in bijgaande overblijfinformatie.

 

Aanmelden
Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. U kunt uw kind inschrijven via onze website www.broodspelen.nl.
 

Ouderapp
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en afmelden voor de overblijf of een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’.

Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van een week.
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij de coördinator kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-38828737 of per e-mail via wijngaard@broodspelen.nl. Facturatie van het
overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur op het nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

 

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor ieder wat wils op de BSO’s bij Kinderopvang SKDD!

 

BSO @ap en St@art is gevestigd in Kindcentrum ZieZoo aan de Perzikengaard op loopafstand van de school en voor alle kinderen vanaf 4 jaar. De BSO maakt gebruik van een aantal sfeervolle ruimtes, een speelzaal en een groot buitenspeelterrein waar naar hartenlust gespeeld kan worden.

 

Sport BSO Doorn is te vinden op het terrein van voetbalvereniging DEV Doorn en maakt gebruik van de sportvelden en de binnenlocatie. De BSO is er voor iedereen vanaf 4 jaar die veel van sporten houdt.

 

Bos BSO de Daltons vind je aan de Drift in het bos. Met bijna onbeperkte buiten speelmogelijkheden en een ruime binnenruimte de ideale plek voor iedereen vanaf 4 jaar die houdt van natuurgerichte activiteiten.

 

Meer informatie? Kijk op www.skdd.nl of neem contact op met 03 43 – 51 60 00.

 

Delen: