De Wijngaard

 

Met zorg en liefde voeden ouders hun kinderen op, hopend dat zij hun persoonlijkheid, zelfvertrouwen en talenten zullen ontwikkelen. De basis in de eerste levensjaren is essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Vanaf het vierde jaar wordt deze basis mede op school gelegd.
 

Onze school is een open Christelijke basisschool. Wij hanteren een leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind (Passend onderwijs). Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.
 
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van het vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de kinderen tot volwaardige, zelfredzame en respectvolle burgers. Daarvoor zijn de wereld oriënterende vakken onmisbaar. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan culturele, creatieve en lichamelijk ontwikkeling van de kinderen.
 
Op onze school voelt elk kind zich gezien en is er ruimte voor persoonlijke ontplooiing. We maken onze kinderen bewust van het digitale tijdperk waarin we leven en maken ze daar vaardig in.
 
Op De Wijngaard krijgen kinderen een goede basis voor hun verdere leven. Om dat te bereiken hanteren wij de volgende kernwaarden:
 
  • Op onze school voelt iedereen zich veilig, zowel ouders, kinderen en alle betrokkenen
  • Op onze school hebben de leerlingen en de leerkrachten een onderzoekende houding
  • Op onze school is een heldere doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, waarbij didactisch op een hoog niveau instructie wordt gegeven
  • Onze school is een inspirerende leeromgeving voor leerling en leraar
Delen: