Welkom op onze website

Kernwaarden

Geliefd, gezien, waardevol
Ontwikkelingsgericht
Samen(werken)
Doelgericht
Veilig 

Iedereen is welkom!

Speerpunten

Hart, hoofd, handen
Nieuwe leesmethode
Expliciete directe instructiemodel
Veel aandacht voor rekenen, taal, lezen
Ict-vaardigheden (programmeren en editten)


 

Socials

Instagram
Facebook 

De Wijngaard

Met zorg en liefde voeden ouders hun kinderen op, hopend dat zij hun persoonlijkheid, zelfvertrouwen en talenten zullen ontwikkelen. De basis in de eerste levensjaren is essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Vanaf het vierde jaar wordt deze basis mede op school gelegd.
 

Onze school is een open Christelijke basisschool. Wij hanteren een leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind (Passend onderwijs). Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.
 
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van het vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de kinderen tot volwaardige, zelfredzame en respectvolle burgers. Daarvoor zijn de wereld oriënterende vakken onmisbaar. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan culturele, creatieve en lichamelijk ontwikkeling van de kinderen.

Ons laatste nieuws

Lees ons laatste nieuws, wij houden je graag op de hoogte. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!
Cookie instellingen