Leerlingenraad

Op De Wijngaard vinden wij het belangrijk dat de leerlingen mee kunnen denken over de vormgeving van ons onderwijs. Dit proberen wij onder andere te bereiken door middel van de leerlingenraad. 
 

De organisatie van de leerlingenraad:

Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld. 

 

Waar kan de leerlingenraad over vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door medeleerlingen
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • ​Het team kan bespreekpunten inbrengen

Voorbeelden:

 • Het gebruik en de inrichting van de toiletten
 • ​Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten

Het doel van de leerlingenraad is:

 • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen.
Cookie instellingen