Projectgroepen

Vanaf groep 3 naar groep 8 worden alle schoolvakken stap voor stap opgebouwd. Elke groep kent zijn doelen voor het einde van het schooljaar. De methodes die we gebruiken werken toe naar deze einddoelen. Niet iedere leerling leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. In al onze lessen houden we daar rekening mee.

Zo is er een instructiegroep waarin leerlingen verlengde instructie krijgen, een basisgroep en een instructie onafhankelijke groep waarin de leerlingen uitdagendere oefenstof krijgen.

Voor de leerlingen in groep 2 tot en met 8 die meer aankunnen, organiseren wij op vrijdag de projectgroepen. Buiten de klas werken deze leerlingen aan specifieke doelen zoals: samenwerken, denken over denken en leren leren. In de projectgroep wordt er vakoverstijgend gewerkt binnen verschillende thema’s.

Daarnaast krijgen de leerlingen verrijkingswerk op verschillende gebieden. Dit werk wordt tijdens het zelfstandig werken in de eigen klas gemaakt. In de projectgroep vindt de terugkoppeling en de instructie voor het nieuwe werk plaats.

 
Cookie instellingen