Schooladvies

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Het is voor alle leerlingen van groep 8 op de basisschool verplicht om een eindtoets te maken. Op De Wijngaard hebben we besloten om de centrale eindtoets van Cito te gebruiken.

 

Op onze school vinden we het belangrijk dat leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook de leerlingen worden hierbij betrokken. 

 

We volgen de volgende stappen: 

 
1. Vanaf groep 7 wordt met de ouders over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de uitstroom gesproken.
 
2. Het functioneren in de groep en de toetsresultaten vormen de basis voor het gesprek. Eventueel kunnen daarvoor onafhankelijk toetsgegevens worden gebruikt. In onderstaande tabel vindt u de vergelijking tussen de CITO-scores en de verschillende niveaus.
 
3. U gaat samen met uw zoon/dochter op zoek naar een school die het beste bij hem/haar past. Hiervoor kunt u de OpenDagenPlanner gebruiken.
 
4. In groep 8 wordt in februari/maart een definitief advies geformuleerd. Dit advies wordt met de ouders besproken. 
 
5. Op basis van het definitieve advies kan de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs plaatsvinden. U machtigt de school om uw zoon/dochter aan te melden. Wij melden uw kind vervolgens aan.  
 
6. In april maken de leerlingen de centrale eindtoets. De uitslag wordt in mei bekend gemaakt. Is de uitkomst van de toets lager dan het advies, dan blijft het advies staan. Is de uitkomst van de toets hoger, dan heroverwegen wij het advies. Meer informatie over de Centrale Eindtoets vindt u hier.
 
7. De scholen dragen een onderwijskundig rapport over aan de voortgezet onderwijsschool en sturen een kopie aan de ouders.
 
CITO-resultaten ten opzichte van het schooladvies:

Brugklastype:

Benodigde scores:

VMBO-basis

Overwegend V-scores, met af en toe een IV-score (of hoger)

VMBO-kader

Overwegend IV-scores, met af en toe een III-score (of hoger)

VMBO-TL

Overwegend III scores, enkele IV-score (of hoger)

HAVO

Overwegend II-scores met een enkele III-score (of hoger)

VWO/Gymnasium

Overwegend I-scores

Cookie instellingen