Visie / Missie

Samen g.o.u.d. waard!

G:    Groei, goed onderwijs, geliefd

Wij geloven dat juist de basisschool de plek is om te groeien. Waar je door de leerkrachten wordt uitgedaagd om te groeien. Wij geloven dat de school een veilige plek hoort te zijn. Dat monitoren we en met onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling zorgen we voor duidelijke leefregels. Wij geloven dat groeien gaat met vallen en opstaan en met hard werken. Wij proberen je elke dag zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Wij doen het voor, maar we laten je ook los zodat je het zelf kunt ervaren.

Wij geloven dat jij jezelf mag zijn. Dat je uniek bent en geliefd. Wij geloven in jou en we hopen je te leren ook in jezelf te geloven. Wij geloven dat jij in relatie staat tot de ander. Dat wij samen op de wereld zijn en dat wij de opdracht hebben om te zorgen voor elkaar, de ander en de schepping.

Wij zijn een school die goed onderwijs geeft aan de kinderen. Voor minder doen wij het niet. Dat betekent concreet dat we op de ochtenden goed les geven in de basisvakken. Wij hebben de basis op orde. De instructie is van een hoog niveau, er is aandacht voor kinderen die meer kunnen en er is aandacht voor kinderen waarbij de ontwikkeling wat langzamer verloopt. De ontwikkeling van de kinderen is belangrijker dan de kale cijfers.

O:    Ontwikkeling, onderzoek, onderwijs op maat

Wij geloven dat jij op verschillende manieren leert en je ontwikkelt. Wij leren je dat je soms alleen en soms samen kunt werken. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen werk, maar je bent soms ook verantwoordelijk voor gezamenlijk werk. Wij besteden veel aandacht aan rekenen, lezen en taal, maar er is ook ruimte voor je creativiteit. Wij leren je leren en bereiden je zo goed mogelijk voor op de maatschappij en het voortgezet onderwijs.

Vaak leren we vanuit onderzoek. In ons geïntegreerd zaakvakonderwijs starten wij met een onderzoeksvraag. Vanuit daar bekijken we een onderwerp van allerlei kanten en proberen we onze kwaliteiten te ontwikkelen. Tijdens dit onderzoekend leren staat de onderzoeksvraag centraal. Wij betrekken hierbij de vakgebieden aardrijkskunde, natuurkunde, geschiedenis en burgerschap.

Ieder kind is uniek en bij onze kleinschalige school zoeken wij altijd naar wat het beste past bij de leerling. Onderwijs op maat betekent dat wij kijken naar de ontwikkeling van de leerling en dat we er alles aan doen om dat zo goed mogelijk vorm te geven. Ook de leerkrachten gaan voor het allerbeste, ook zij gaan voor goud. Dat houdt in dat we ons als team bijscholen, maar dat we dat ook individueel doen.

U:    Uniek, uitdagend, up-to-date

We geloven dat jij bij ons op school zal groeien. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Je groeit op leergebied, elke dag worden we een klein stukje beter in de verschillende vakgebieden. Wij geloven ook dat jij persoonlijke groei laat zien. Dat je handvatten krijgt op sociaal gebied en dat je weet wie je bent. Dat jij uniek bent en precies goed genoeg, wij hebben vertrouwen in jou en wij weten zeker dat je het kan!

Wij zorgen voor uitdagend onderwijs. Dat betekent dat we voor kinderen die meer kunnen een programma hebben ontwikkeld in de klas en dat we in de school ruimte hebben voor projectgroepen waar kinderen met een ontwikkelvoorsprong uitgedaagd worden. Voor kinderen bij wie het proces moeizamer verloopt, zorgen we voor voldoende hulp door onze leerkrachten en onderwijsassistenen. We zetten daarbij bewezen interventies in.

De kennis van de leerkrachten is up-to-date. We zorgen voor scholing als team en individueel. Daarnaast werken we met moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen. We werken vooral op papier en met boeken. Het is een bewuste keuze om kinderen niet de hele dag achter een scherm te zetten. ICT wordt enkel ingezet als hulpmiddel. 

D:    Doelgericht, durven, dromen

We zijn doelgericht tijdens onze lessen. We werken vanuit een lesdoel en met behulp van directe instructie zorgen we ervoor dat de leerlingen de lesstof begrijpen. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van het kind. We maken daarom keuzes in ons lesaanbod. De leerkrachten controleren op verschillende momenten of de leerlingen het doel van de les hebben behaald en stemmen het vervolg van de les daarop af.

Wij durven keuzes te maken: in het lesaanbod, in de activiteiten. We leren de kinderen dat ze zichzelf mogen zijn en dat dat goed genoeg is. Wij houden de ontwikkeling van de kinderen in de gaten en passen interventies toe als de situatie daarom vraagt.

Wij dromen van een school waarbij ieder kind wordt gezien en waar er voor ieder kind passende zorg en ondersteuning wordt geboden. Een school waar iedereen zichzelf mag zijn. Een school waarbij er gewerkt wordt vanuit de christelijke waarden en normen. Waar ruimte is voor hard werken, creativiteit en plezier.

 
 
 
Cookie instellingen