MR

Als MR praten we over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Over deze belangrijke zaken, zoals het vakantierooster, de veiligheid, de personeelsbezetting, het schoolplan en de begroting, hebben we als MR adviesrecht of instemmingsrecht. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Ook brengen we zelf relevante onderwerpen in.

Namens de ouders zitten dit schooljaar in de MR:
- Lisanne de Wit (moeder van o.a. Daan en Hannah, groep 8 en 4)
- Jenneke van Kakerken (moeder van Jules en Bente, groep 6 en 3)

Namens de leerkrachten zitten dit schooljaar in de MR:
- Eline Voskuilen (groep 7/8)
- Tara van Fraaijenhoven (groep 7/8)

Wij vergaderen 6 keer per jaar en vaker indien nodig. De zittingsduur in de MR is 3 jaar. Daarna wordt er een nieuwe verkiezing gehouden onder de ouders. Leraren worden vanuit het team gekozen.
Het jaarverslag van 2022-2023 vindt u hier.

U kunt ons altijd aanspreken of mailen via: mr@dewijngaarddoorn.nl

Cookie instellingen