KiVa

KiVa is een programma dat wij gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben bij ons op De Wijngaard.

KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”.

 

Wat is Kiva?

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJi om pesten tegen te gaan op basisscholen.

Het percentage kinderen dat zegt maandelijks of vaker gepest te worden daalde op KiVa- scholen met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVa- programma vaker voor gepeste kinderen op. Verder is aangetoond dat Kiva een gunstig effect heeft op schoolplezier, schoolmotivatie en schoolprestaties. Via metingen in oktober en mei krijgen KiVa scholen inzicht in de sociale ontwikkeling van kinderen.

 

Groepsproces

Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. De Kiva-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit ti

en thema’s. Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt waarbij één KiVa- regel centraal staat.

 

Steungroepaanpak

Deze aanpak wordt uitgevoerd door het KiVa team wanneer er sprake is van pesten dat niet in de groep kan worden besproken of opgelost. Hier voorafgaand wordt eerst een gesprek gevoerd met het gepeste kind om in beeld te krijgen wat er is gebeurd. Het stoppen van pesten is de gezamenlijk verantwoordelijkheid van een select groepje kinderen in de steungroep. Er wordt een steungroep opgericht die gaat proberen de situatie van het gepeste kind te veranderen. Uit ervaringen van andere scholen blijkt dat de steungroep aanpak niet vaak toegepast hoeft te worden.
 

Gids voor ouders

Bij het KiVa programma hoort een gids voor ouders. In deze gids staat basisinformatie over pesten en ook hoe ouders thuis het beste over pesten kunnen praten en wat ze kunnen doen wanneer blijkt dat hun kind bij pesten is betrokken.

 
Cookie instellingen